CENTRUM KK

Centrum Karateklubb
Centrum KK Kristianstad och Centrum KK Sölvesborg bedriver traditionell Shotokan Karate.

All tävlingsverksamhet i Centrum KK kommer att bedrivas i Centrum KK Sportkarate.

Träningen bedrivs under två terminer per år och detta som vårtermin (januari-maj) och hösttermin (augusti-december).

Betalning
Kostnaden för att träna i Centrum Karateklubb är följande:
Medlemsavgift 100 kr (för hela året)
Terminsavgift 600 kr för barn och ungdomar 5-17 år.
Terminsavgift 800 kr för vuxna från 18 år – uppåt

Betalning vårtermin gör man senast sista vardagen i januari och betalning hösttermin gör man senast sista vardagen i augusti.
Tränar man i Kristianstad betalar man på Bankgiro 5571-0149 eller via
Swish på telefonnummer 1235546999
Tränar man i Sölvesborg betalar man på Bankgiro 5571-0180 eller via
Swish på telefonnummer 1235530167

Gradering
Ta bälte har man möjlighet att göra vid termins avslutningen på vår och höstterminen. Se mer under ordningsregler.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.