HISTORIA

Karatens utveckling började i Kina med den Indiske buddhistmunken Bodhidharma. På 500-talet e kr. vandrade han från Indien till Kina för att befästa den buddistiska religionen där. På Japanska kallas han för Daruma Taishi och är den som gav upphov till Zen-buddismen. Grundläggande är Zenbuddismen för budokonsternas utveckling i både Kina och Japan.

Daruma Taishi gav sig ofta ut på långa vandringar i Kina och fick därför också många lärjungar. Han lärde sina lärjungar en fysisk övning som i huvudsak bestod av egendomliga armrörelser som utfördes med muskel och andningskontroll. Ur denna fysiska övning utvecklades så småningom en kampkonst.

Efter Daruma Taishi´s död skingrades hans lärjungar detta förmedlingen för att sprida hans religiösa lära. Kampkonsten som han hade utvecklat föll i glömska och höll på att gå förlorad.

Ungefär 700 år senare blev en ung man vid namn Chuen Yuan fäst vid den nästan bortglömda kampkonsten. Han ägnade senare hela sitt liv åt att fullända sig själv och utveckla kampkonsten. Under århundradens lopp utvecklades många olika stilar av kampkonsten. Enligt ovanstående legend skulle de alla ha sitt ursprung från honom. Efter ett inbördeskrig på Okinawa-öarna söder om Japan 1470 förbjöd den nya regeringen befolkningen att bära vapen. Under denna tid utvecklades vissa former av vapenlös kampkonst på öarna, och 1480 sägs det att några av dessa emigrerade till Kina. Efter åtskilliga år under några av de Kinesiska mästarna återvände de tillbaka till Okinawa-öarna. Väl framme på öarna vidare utvecklades denna kampkonst.

I slutet på 1800-talet utvecklade de två stora mästarna Itosu och Higoanna sin egen stil, som idag benämns Shito-Ryu. Itosus och Higoanna`s stil var något olik. På grund av sin tämligen smala kroppsbyggnad hade Itosus en längre och lättare teknik, medan den kraftfullare Higoanna utvecklade en mer kraftfull och explosiv stil. Två elever hos dessa mästare kom att få en synnerligen stor betydelse för den moderna Karaten`s utveckling på Okinawa-öarna och i Japan.

Dessa elever var:
Gishin Funakoshi bildade sedemera Shotokan Karate. Han föddes på Okinawa och dog 1957 i Tokyo Japan. Chojun Miyagi bildade Goju-Ryu. Han föddes 1887 och dog 1953. Många anser att den enda riktiga Karaten är den som ursprungligen tränades på Okinawa- öarna.

Den moderna Karaten i Japan tog sitt fäste under början av 1900-talet och Gishin Funakoshi grundade Shotokan stilen 1948.

Efter Funakoshis död 1957 lämnade några av de stora mästarna JKA och bildade sina egna stilar däribland kan nämnas Shito-Ryu, Shotokai och Goju-Ryu.

Det finns åtskilliga andra stilar av Karate som inte nämnts här. De flesta av dessa är emellertid varianter av de stora stilarna. Man kan också nämna att Shotokan är den mest utbredda stilen i världen inom Karaten.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.